Pavle Pejak

O meni

Spretan medijator i lako snalaženje u novim vaspitnim situacijama, odlične komunikacijske veštine, dobar timski saradnik, izuzetne veštine organizovanja manifestacija ...

Master profesor informatike i tehnike

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet. – Nelson Mandela

 • Web: pavlepejak.in.rs
 • Mobilni: +381 65 47 90 564
 • Grad: Novi Sad, Srbija
 • Obrazovajnje: Master
 • Email: info{at}pavlepejak.in.rs
 • Zaposlen: OŠ "Mihajlo Pupin" Veternik

Rođen u Vrbasu krajem XX veka. Započeo osnovnu školu u Zmajevu, a završio u Novom Sadu, kao i srednju građevinsku školu. Posle manje pauze završavam Visoku strukovnu školu Novi Sad, a nakom par godina i Fakultet za mendžment. Prekvalifikacijom na tehničkom fakultetu u Zrenjaninu stičem zvanje Master profesor informatike i tehnike.

Dodatne aktivnosti

Tokom svog školovanja i rada u privredi bavio sam se plesom i računarima. Održao sam više kurseva plesa i učestvovao u oraganizaciji plesnih manifestacija. Potom sam predavao na kursevima za računare iz raznih programa i programskih jezika.

176

Održanih obuka raznih oblasti

1683

Zadovoljnih polaznika

15

Projekata - desk aplikacija i web sajtova

231

Organizovanih plesnih manifestacija

Veštine

Veštine su naučene sposobnosti – stvari koje radimo dobro. Kada govorimo o veštinama, možemo da napravimo razliku između veština koje su zasnovane na stručnom znanju stečenom na fakultetu i prenosivih veština koje ne spadaju u domen usko stručnih veština i koje su primenljive na različite vrste poslova i nezavisne od konkretne materije. Nekada se ove veštine nazivaju i funkcionalne veštine.

Veštine koje ste stekli ili razvili kroz školovanje (formalno i neformalno), posao, volonterski rad je važno da prepoznate, pre svega, da biste bolje upoznali sebe – vaše jake i slabe strane. Veštine koje ste razvili govore o tome kakve vam aktivnosti odgovaraju, koji su to poslovi koje možete relativno lako da obavljate.

Kompjuterska pismenost (Word, Excel, PowerPoint, Internet)99%
Veštine komunikacije 93%
Organizacijske veštine84%
Veštine rešavanja problema82%
Liderstvo77%
Interpersonalne veštine 74%

Rezime

Rezime je najkraća i najsažetija forma i treba shvatiti kao sažetak CV-ja koji je već sam po sebi kratak. Podaci se izlažu u kratkim crtama taksativno obrnutom hronološkom formom.

Obrazovanje

Master profesor informatike i tehnike

2015

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

Univerzitet u Novom Sadu

Honorarno angaživanje

Predavač

2008-2020

Škola računara "SMART" Novi Sad

 • Priprema polaznika za ECDL kurseve
  (Windows, Word, Excel, Internet)
 • Napredni kursevi MS Office-a (Excel, Access, Word, PowerPoint)
 • Web dizajn (HTML i CSS, PHP i MySQL)
 • Grafički (Photoshop, Corel, In Desing)
 • Odabir i mentor novim predavačima

Radno iskustvo

Nastavnik tehnike i tehnologije

2019 - 2022

OŠ "Mihajlo Pupin" Veternik

 • Izvođenje nastave tehnike i tehnologije za V, VI, VII i VIII razred
 • Slobodne nastavne aktivnosti - Šah

Nastavnik Informatike i računarstva

2016 - 2018

OŠ "Ivan Gundulić" Novi Sad
OŠ "Petefi Šandor" Novi Sad

 • Izvođenje nastave informatike i računarstva za V, VI, VII i VIII razred
 • Izvođenje nastave izbornog predmeta šah
 • Održavanje školski sajtova (WordPress, Joomla!)

Kursevi i seminari

Profesionalni razvoj je složen proces koji podrazumeva stalno razvijanje kompetencija nastavnika radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece, učenika i polaznika, odnosno nivoa njihovih postignuća.

 • All
 • Web dizajn
 • Grafički dizajn
 • Programiranje
 • ECDL
 • Evropski fondovi

Nastava

Nastava je kontinuiran vaspitno-obrazovni rad učenika i nastavnika, zasnovan na verifikovanim ciljevima i didaktički prilagođenim sadržajem, sredstvima, organizacionim jedinicama i prostorno-radnim uslovima.

Tehnika i tehnologija

Cilj nastave tehnike i tehnologije jeste da đaci steknu osnovnu tehničku pismenost i razviju tehničko mišljenje, tehničku kulturu, radne veštine i kulturu rada.

Informatika i računarstvo

Informatika i računarstvo su nauke koje se bave strukturom i automatskom obradom podataka, te njihovim implementacijama i primenama u računarskim sistemima.

Šah - slobodne aktivnosti

Šah je sportska igra na ploči (tabli) za dva igrača.

Citati i izreke – O obrazovanju

Čovek se uči dok je živ. Zahvaljujući obrazovanju u mogućnosti smo da razumemo stvari koje nas okružuju, da objasnimo različite pojave, da iskažemo svoje interesvanje i pokažemo svoje mogućnosti.

Obrazovanje nam nudi ne samo znanje iz različitih oblasti i nauka, nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje i da se na taj način izgradimo kao ličnosti. Osim toga, obrazovanjem stičemo potrebne veštine kako bi mogli da obavljamo različite poslove, da istražujemo i činimo svet boljim mestom za život.

Kontakt

Adresa:

Bul. Jovana Dučića 27, 21000 Novi Sad, Srbija

Mobilni:

+381 65 47 90 564