Matica srpska, Novi Sad

Administrator sistema

 • Održavanje hardvera, softvera i mreže
 • Realizacija i održavanje sajta www.maticasrpska.org.rs
 • Prelom časopisa „Glasnik Matice srpske“ i knjiga, priprema štampe (pozivnice, katalozi, korice knjiga…)
 • Tehnička podrška na promocijama i svečanostima

Sajt Matice srpske

WAM d.o.o. Novi Sad

Menadžer maloprodaje

 • organizacija i rukovođenje call centrom, službom pakovanja i servisom
 • pružanje tehničke i stručnu podršku, ekspediciji i servisu
 • usavršavanja i unapređenje poslovnog softvera
 • kontakt sa kupcima u vezi reklamacija na proizvode
 • analiza podataka u cilju tehničke podrške marketing službi
 • održavanje računarske mreže i baze podataka
 • saradnji sa rukovodećim radnicima firme predlaže i odlučuje o uvođenju novih procesa rada i profilisanja novih radnih mesta

PIP AD Novi Sad

IT inženjer

 • Sistem administrator
 • Održavanje informacionog sistema, softver i hardver

Sajt PIP ad Novi Sad

Vojvodinašped AD Novi Sad

IT inženjer

 • Sistem administrator
 • Održavanje informacionog sistema, softver i hardver
 • Organizacija informacionog sistema i umrežavanje računara preduzeća
 • Program za materijalno knjigovodstvo (Microsoft Access)
 • Program za evidenciju i štampanje opomena dobavljača (Microsoft Access)
 • Izrada i održavanje WEB prezentacije www.vojvodinasped.co.yu

Sajt Vojvodinašed Novi Sad